NEDERLANDS – Statushouders en hun cursus Nederlandse taal -Gesloten

In 2015 zijn er 365 statushouders gehuisvest in Breda.

In 2016 heeft de gemeente Breda 480 statushouders gehuisvest.

Zij volgen allemaal verplicht de Nederlandse taal. Niet iedereen is tevreden met de cursussen. Het duurt soms maanden voordat de resultaten van een examen bekend zijn, zeggen sommige statushouders.

DataminingBreda onderzoekt: Hoe lang wachten Bredase statushouders op de resultaten van hun inburgeringsexamens? Waar zijn ze tevreden of ontevreden over?

Ben je statushouder? Doe mee met de survey!

Klik hier voor de Nederlandse versie

Klik hier voor de Arabische versie