PRIVACYVERKLARING

Gegevensprivacy is van groot belang voor DataminingX, de journalistieke crowdsourcer. We zijn journalisten en we weten hoe belangrijk het is om onze bronnen te beschermen.

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Wie is de beheerder van je persoonsgegevens?
DE CONNECTORS is de beheerder van de persoonsgegevens die jij aan DataminingX verstrekt en is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

DE CONNECTORS – Bloemstraat 8 – 4835 CE- Breda

Geautoriseerde vertegenwoordiger: Stefanie Vermeulen
BTW-nummer: 139965051.B01

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je meedoet met nieuwsmaken bij DataminingX laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen meningen zijn, of harde feiten. Ook vragen we je enkele persoonsgegevens. We willen graag een aantal zaken van je weten, zodat we je gericht kunnen benaderen wanneer we bepaalde feiten willen checken of de verhalen willen koppelen aan bijvoorbeeld je leeftijd, je beroep, of je werkt en hoeveel, en je burgerlijke staat. Dat geeft de verhalen veel meer inhoud en relevantie. Daarnaast willen we graag je email adres, zodat we je o.a op de hoogte kunnen houden van nieuwe vragenlijsten (zie doeleinden voor alle email doelen). We gaan daar natuurlijk heel nauwkeurig mee om.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • samenstelling huishouden
 • opleidingsniveau
 • functie, beroep
 • nevenactiviteiten
 • interesses

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden

 • om jou de mogelijkheid te bieden actief mee te doen met nieuwsmaken over jezelf en je omgeving
 • om jou de mogelijkheid te bieden actief mee te doen met nieuwsmaken over harde feiten
 • om je inschrijving bij de DataminingX community en het DataminingXpanel te verwerken.
 • om je te kunnen informeren over de ontwikkeling van DataminingX en de mogelijkheden die het jou biedt.
 • om je klacht over ons, onze klanten, of je reactie op een klacht te verwerken.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij de DataminingX community en zo te bepalen welke verhalen wij kunnen maken.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou in de toekomst gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden in de DataminingX tool/app.
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze tool en website te verbeteren.

Waar slaan we je gegevens op?
De gegevens die wij van jou verzamelen worden opgeslagen bij Surveymonkey en Mailblue. De eerste gebruiken we om de antwoorden van de enquetes te verzamelen en analyseren, de tweede om jouw gegevens en profiel in te bewaren. Beide bedrijven hebben zelf uitgebreide privacyverklaringen van kracht. DataminingX ontwikkelt in 2018 zijn prototype. Dat kan betekenen dat we jouw gegevens naar een ander systeem brengen, of in eigen beheer gaan houden. bijvoorbeeld binnen een DataminingX app. Zodra dit gebeurt, vragen we je mee over te stappen en checken we wederom je uitdrukkelijke toestemming.

Wie heeft toegang tot je gegevens?
Je persoonlijke gegevens voor de nieuwsverhalen blijven binnen DataminingX. We maken verhalen van je antwoorden, maar zullen nooit je naam eraan koppelen, tenzij je nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een aanvullende quote of toelichting door 1 van de journalisten.

De antwoorden die je geeft in de marktonderzoeksvragen geven we ook enkel en alleen geanonimiseerd door. We volgen de standaarden van het MOA dat stelt dat het doorgeven van persoonlijke gegevens totally not done is. Mocht een klant van DataminingX tóch graag met je in contact komen, dan vragen we dat altijd eerst luid en duidelijk aan je. Je mag altijd weigeren.

Ook geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde softwarepartijen waar het systeem van DataminingX op draait. Zo maken wij gebruik van een extern softwareprogramma voor het opstellen en de verwerking van de enquêtes (Surveymonkey), en van een software programma waarin wij ons deelnemersbestand beheren en wij tevens de aankondigingen van de enquetes versturen (Mailblue). Dit pakket aan software programma’s samen, vormt het prototype van DataminingX. Wanneer wij hierin veranderingen aanbrengen, publiceren wij dat op onze website.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijgt je van ons een bericht waarin we je nadrukkelijke toestemming vragen.

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang:
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Stefanie Vermeulen van DataminingX die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:
Wanneer DataminingX je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
Je hebt het recht om op elk moment de door DataminingX verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van DataminingX

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien je niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kun je:
* de instructies volgen in elke marketingmail

Recht op restrictie:
Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om H&M te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van DataminingX beperkt DataminingX elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet DatamininX elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen de verwijdering van je persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
* als DataminingX de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Je kunt ons bereiken via info@dataminingbreda.com

Data Protection Officer:
We hebben een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we je persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. Je kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via info@dataminingbreda.com met Data Protection Officer als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien je van mening bent dat DataminingX je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of je rechten.